• 24 aug 2016
  • Av

Lesbisk kärlek i litteraturen – från tabu till sexscener

Fram till 1944 var homosexuella handlingar förbjudna i Sverige. Men begär mellan kvinnor skildrades ändå i skönlitteraturen, till exempel hos Karin Boye och Agnes von Krusenstjerna. I en ny bok visar litteraturvetaren Eva Borgström vid Göteborgs universitet hur denna kärlek beskrevs och vilka strategier författarna använde för att tassa runt det informella förbudet att skriva om den.