• 25 aug 2016
  • Av

Bättre styrning kan rädda miljön i Östersjön

I en tvärvetenskaplig studie ger fyra europeiska forskare en aktuell bild av läget i Östersjön och pekar på de fem viktigaste problemen för områdets miljöförvaltning. Forskargruppen menar att om ansvariga myndigheter och organisationer kombinerade naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder finns goda chanser för en hållbar styrning av Östersjöns ekosystem.