• 12 feb 2016
  • Av

Äldretextseminarium

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Diskussion om Magister Mathias (ca 1300–1350), hans liv och verk.