• 01 feb 2016
  • Av

Litteraturforskningens dag

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Med deltagare från samtliga fem institutioner inom satsningen Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU.