• 20 apr 2016
  • Av

Humaniorakurs som ger digital kompetens

Vill du plugga i höst? Vissa kurser är öppna för sen anmälan. En av dem är Introduktion till digital humaniora, där du får lära dig mer om moderna publiceringsformer och hur kulturarvet digitaliseras.