• 02 feb 2021
  • Av

TEATERVETENSKAP: Högre seminariet, Gästföreläsning Dr. Erik Mattsson, Dansmuseet, Stockholm

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

I denna gästföreläsning delar Erik Mattsson sina erfarenheter av att arbeta i museebranschen som forskare.