• 29 jan 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: Utvärdering VT 2016, planering HT 2016

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)