• 29 jan 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: Textseminarium: Olivia Eriksson

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

(Filmvetenskap, SU), The Gallery as Archive: Staging the Archival Document in Contemporary Film Installation.