• 02 feb 2016
  • Av

Samtal: Auschwitz och kulturen: ord, minne, bilder

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Evenemangets utgångspunkt är det senaste numret av kulturtidskriften Aiolos där Auschwitz kulturella efterverkningar undersöks. Hålls på Goetheinstitutet.