• 28 jan 2016
  • Av

VK: ”Åskådare med eget ansvar”

Vid förintelsens minnesdag arrangerades en utbildning för niondeklassare i Umeå om tolerans och mångfald. I Västerbottens-Kuriren refereras en av talarna som var Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet.