• 19 jan 2016
  • Av

MUSIKVETENSKAP: Presentation av forskningsprojekt

Presentation av Petra Garberding, Fil dr i etnologi, Henrik Rosengren, docent i historia, och Ursula Geisler, docent i musikvetenskap.