• 19 jan 2016
  • Av

MUSIKVETENSKAP: Presentation av forskningsprojekt

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Presentation av Petra Garberding, Fil dr i etnologi, Henrik Rosengren, docent i historia, och Ursula Geisler, docent i musikvetenskap.