• 21 jan 2016
  • Av

Den svåra men viktiga internationaliseringen

”Samtidigt som betydelsen av internationalisering lyfts fram har det också höjts röster som påpekat brister på detta område vad gäller humaniora”, skriver Jesper Enbom, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, i ett blogginlägg hos Humtank.