• 01 sep 2015
  • Av

MUSIKVETENSKAP: Doktorandseminarium med Elif Balkir

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Elif Balkir, doktorand i musikvetenskap vid institutionen, lägger fram en text ur sin kommande avhandling. Projektets rubrik är A comparative study of technological och creative approaches to GRM in Paris and EMS in Stockholm. Studien handlar alltså om två miljöer för elektroakustisk musik och omfattar åren 1960-80.