• 01 feb 2021
  • Av

KONSTVETENSKAP: Carina Rech disputerar

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Carina Rech disputerar på avhandlingen Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.
Datum: 4 juni 2021 10:00 – 4 juni 2021 12:00.
Zoom-länk till disputationsakten publiceras här samma dag som disputationen äger rum.