• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Doktorandseminarium och gästföreläsning

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Petra Dotlačilova, doktorand i teatervetenskap presenterar sin avhandlingsplan ”The Characters of the 18th Century Stage”