• 17 sep 2020
  • Av

Commonality and Worldliness: Literature, Language, and Belonging in Post-National Europe

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Välkommen till ett högre seminarium med gästande Jesse van Amelsvoort, doktorand vid universitetet i Groningen. Seminariet sänds också via e-mötesverktyget Zoom,