• 27 jan 2020
  • Av

Wagner, kulturarvet och politiken

I den fornnordiska mytologin var valkyriorna budbärare till den enögda stridsguden Oden. Varför lät sig en tysk nationalromantiker inspireras av den isländska eddadikten i ett epos om makt, rikedom och kärlek? Hur har Valkyrian påverkat dagens bilder av forntiden, och bilden av Wagner som politisk aktör? Öppen föreläsning med Anna Källén, arkeolog och forskare i kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.