• 07 jun 2019
  • Av

IDÉHISTORIA: Högre seminariet, Mats Barrdunge

Mats Barrdunge lägger fram ett nytt inledningskapitel till sin avhandling om upplysningen i Norrland.