• 01 sep 2015
  • Av

Göteborgs universitet i Brighton firar 40 år

Sedan 1975 kan svenska studenter läsa engelska vid Göteborgs universitet i Brighton. Det är institutionen för språk och litteraturer som anordnar kurserna och jubileet uppmärksammades vid institutionens kick-off den 25 augusti.