• 01 sep 2015
  • Av

Göteborgs universitet i Brighton firar 40 år

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Sedan 1975 kan svenska studenter läsa engelska vid Göteborgs universitet i Brighton. Det är institutionen för språk och litteraturer som anordnar kurserna och jubileet uppmärksammades vid institutionens kick-off den 25 augusti.