• 16 jun 2015
  • Av

Tvärseminariet: Anna Dahlgren – ’Tal om seminariet’

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Anna Dahlgren – ’Tal om seminariet’. Om olika konceptualiseringar av högre seminariet och vilka effekter det kan ha.