• 24 aug 2015
  • Av

Ny bok om Kerstin Thorvalls författarskap

Maria Jönsson, biträdande lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, har skrivit en ny bok om Kerstin Thorvalls författarskap: ”Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet. Om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap”.