• 12 aug 2015
  • Av

Tvärseminariet: Om tvärvetenskap, samarbete över ämnesgränser och storinstitutioner

Seminarium om tvärvetenskap, samarbete över ämnesgränser och storinstitutioner.