• 07 aug 2015
  • Av

Bilden av islam på europeiska museer utreds

Klas Grinell, intendent på Världskulturmuseet och idéhistoriker, ska under två och ett halvt år leda ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet.